بیش از ده کانال با شما   شبکه جهانی پرسیان سی ان ان و رادیو و تلویزیونهای ما به چهار زبان 
MehrTv en Perse  تلویزیون مهر به زبان پارسی   www.Faryad.net
ATTENTION après votre clique, Fermez la Page dérangent pour trouvé votre Clique demandé
توجه بفرمائید اگر پس از کلیک صفحه ای مزاحم باز شد  آنرا ببندید و کلیک درخواستی خود را زیر آن  ببینید
PersianCnn, MehrTv en 4 Langues From Paris  Institut Awesta 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France -Tel +33 1 45 63 063
Merci de votre Fidélité این شماره مهرورزیهای شماست   Thank you For Your Love شکرا لحبکم -عدد مشاهدین

کودک تی وی

ConcertTv

تازه ترین برنامه سیاوش اوستا را اینجا ببینید  و نیز همه آرشیو در یوتوب   و یا در آرشیو پارس تی وی

فقط موزیک جهان
 Nos WebPages:    Institut  AWESTA         DavidAbbasi.com en Francais          Awesta.eu بالعربیه            Awesta.net پارسی   
 Nous avons déjà Organisé       Book's Livres       Diners Débats      سفارش کتاب    لیست آثار       عروسی بسبک آریایی  شرایط       جشنها و فستیوالهای هنری

سالنامه هفت هزار ساله       آرشیو هزاران ویدیو   درباره اش گفته اند   صدها مصاحبه     جوایز و نشان ها     چگونه نوزرتشتی شویم؟      سخنرانی ها    سخنرانی در سنای فرانسه     مقالات

 Les Articles  Interviewes   Journaux  Les Conférences  Photo   Notre Archives sur YouTube   AhooraMazda      facbook  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    @persiancnn   #persiancnn
Reportage TV5 France       Reportage Alarabiya نوزرتشتی ها       Reportage Tv USA    Reportage Voice USA     Eminent Ecrivain MenaPoste    David Abbasi et les berbères
بخشی از برنامه های بزرگ فرهنگی و هنری و فستیوالهایی که ما برگزار کرده ایم  Nous Avons Déjà Organisé

بخشی از برنامه های جنجالی و ماندگار

 
بخشی از گزارشها و رپرتاژهای تلویزیونهای جهان درباره ما
VOA رادیو آمریکا العربیه Al Arabiya TV5 تلویزیون کانال پنج فرانسه فیلم مستند ادیان ایران چهار حلقه تلویزیون امریکا خانم لونا شاد  US Tv